The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2022 to 27 June 2023, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2023, are set out below:-


 1. Abdul Razak Tready, Datu
 2. Abdul Khudus bin Mohd Naaim
 3. Ab Aziz bin Yunus
 4. Adnan bin Shamsuddin, Dato'
 5. Ahmad bin Dato' Sri Hj Ibrahim, YB Senator Dato'
 6. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 7. Ali bin Khamis
 8. Asmi binti Andi Yakin
 9. Azizan bin Mohd Noor (Retired on 1 April 2022)
 10. Bazlan bin Osman, Datuk
 11. Che Norudin bin Che Alli
 12. Dzakwan bin Mansori
 13. Fadzil bin Azaha
 14. Hamka bin Usman
 15. Irman bin Abdul Shukor
 16. Ishak bin Mokhtar, Dato' (Resigned on 13 May 2022)
 17. Jasmin binti Hood
 18. Kamaruddin bin Ibrahim Kutty (Appointed on 13 May 2022)
 19. Lee San Yee
 20. Mahbob bin Abdullah (Retired on 1 April 2022)
 21. Mahmud bin Ibrahim
 22. Mazlan bin Daud (Retired on 1 April 2022)
 23. Mersal bin Abang Rosli
 24. Mohamad Adzlie bin Ibrahim
 25. Mohamad Jamil bin Zolkifly
 26. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 27. Moses Murray
 28. Muhammad Fadzlilah bin Abdul Ra'far
 29. Muhammad Ramli
 30. Nik Feizal Haidi bin Hanafi
 31. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 32. Roshayati binti Basir, Dr.
 33. Roslan bin Hamir, Dato'
 34. Rosely bin Kusip
 35. Rozana Zeti binti Basir
 36. Tjhin Min Tjong
 37. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)