The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2021 to 28 June 2022, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2022, are set out below:-


 1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu (Retired on 22 September 2021)
 2. Abdul Razak Tready, Datu
 3. Abdul Khudus bin Mohd Naaim
 4. Ab Aziz bin Yunus
 5. Adnan bin Shamsuddin, Dato' (Retired on 21 September 2021)
 6. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
 7. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 8. Ali bin Khamis
 9. Asmi binti Andi Yakin
 10. Azizan bin Mohd Noor (Retired on 21 September 2021)
 11. Azmi bin Bujang (Resigned on 1 July 2021)
 12. Bazlan bin Osman, Datuk
 13. Che Norudin bin Che Alli
 14. Dzakwan bin Mansori
 15. Fadzil bin Azaha
 16. Hamka bin Usman
 17. Irman bin Abdul Shukor
 18. Ishak bin Mokhtar, Dato' (Resigned on 13 May 2022)
 19. Jasmin bt Hood
 20. Kamaruddin bin Ibrahim Kutty (Appointed on 13 May 2022)
 21. Lee San Yee
 22. Mahbob bin Abdullah (Retired on 1 April 2022)
 23. Mahmud bin Ibrahim
 24. Mazlan bin Daud (Retired on 1 April 2022)
 25. Mersal bin Abang Rosli (Appointed on 1 July 2021)
 26. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi (Deceased on 18 October 2021)
 27. Mohamad Adzlie bin Ibrahim (Appointed on 1 July 2021)
 28. Mohamad Jamil bin Zolkifly
 29. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 30. Moses Murray
 31. Muhammad Fadzlilah bin Abdul Ra'far
 32. Muhammad Ramli
 33. Nazaruddin bin Mohd Hadri (Resigned on 10 September 2021)
 34. Nik Feizal Haidi bin Hanafi (Appointed on 3 August 2021)
 35. Nik Mahmood bin Nik Hassan (Retired on 8 December 2021)
 36. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 37. Roshayati bin Basir, Dr.
 38. Roslan bin Hamir, Dato'
 39. Rosley bin Kusip
 40. Rozana Zeti binti Basir
 41. Tjhin Min Tjong
 42. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)