Directors of Subsidiaries

KUMPULAN FIMA BERHAD (“the Company”)

2017

The names of all directors of the Company’s subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2016 to 30 May 2017, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2017, are set out below:-

1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu
2. Abdul Razak Tready, Datu
3. Adnan bin Shamsuddin, Dato’
4. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
5. Ahmad Faizel bin Abdul Karim, Dato’
6. Ahmad Sujaie bin Nanyan
7. Ahmad Zakri bin Abu Bakar
8. Ali bin Khamis
9. Alias bin Ali, Datuk
10. Asmi binti Andi Yakin
11. Azizan bin Mohd Noor
12. Azmi bin Bujang (Appointed w.e.f 01/07/2016)
13. Che Norudin bin Che Alli
14. Chung Ming Chong @ Min Tjong
15. Dzakwan bin Mansori
16. Gerry Wong Swee Kee (Alternate Director to Dato' Wung Heok Hoi)
17. Ishak bin Mokhtar, Dato’
18. Jasmin bt Hood
19. Kamalanathan a/l Sabapathy
20. Lee Mo Leng
21. Lee San Yee
22. Mahbob bin Abdullah
23. Mazlan bin Daud
24. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi
25. Mohd Rizal bin Mat Nor
26. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
27. Moses Murray
28. Muhammad Radzi bin Haji Mansor, Tan Sri Dato’ Ir
29. Muhammad Ramli
30. Nazaruddin bin Mohd Hadri
31. Nik Mahmood bin Nik Hassan
32. Rezal Zain bin Abdul Rashid
33. Roshayati bin Basir, Dr.
34. Roslan bin Hamir, Dato’
35. Rozana Zeti binti Basir
36. Wung Heok Hoi, Dato'
37. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)
38. Mohamad Abu Bakar bin Marzuki, Datu (Resigned w.e.f. 01/07/2016)
39. Suryani binti Abdul Hamid (Resigned w.e.f. 01/07/2016)
(Alternate Director to Datu Mohamad Abu Bakar bin Marzuki)