The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2016 to 22 June 2017, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2017, are set out below:-


 1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu
 2. Abdul Razak Tready, Datu
 3. Adnan bin Shamsuddin, Dato'
 4. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
 5. Ahmad Faizel bin Abdul Karim, Dato'
 6. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 7. Ahmad Zakri bin Abu Bakar
 8. Ali bin Khamis
 9. Alias bin Ali, Datuk
 10. Asmi binti Andi Yakin
 11. Azizan bin Mohd Noor
 12. Azmi bin Bujang (Appointed w.e.f 01/07/2016)
 13. Che Norudin bin Che Alli
 14. Chung Ming Chong @ Min Tjong
 15. Dzakwan bin Mansori
 16. Gerry Wong Swee Kee (Alternate Director to Dato' Wung Heok Hoi)
 17. Hussin bin Abdul Jalil (Resigned w.e.f 29 May 2017)
 18. Ishak bin Mokhtar, Dato'
 19. Jasmin bt Hood
 20. Kamalanathan a/l Sabapathy
 21. Lee Mo Leng
 22. Lee San Yee
 23. Mahbob bin Abdullah
 24. Mazlan bin Daud
 25. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi
 26. Mohd Rizal bin Mat Nor
 27. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 28. Moses Murray
 29. Muhammad Radzi bin Haji Mansor, Tan Sri Dato' Ir
 30. Muhammad Ramli
 31. Nazaruddin bin Mohd Hadri
 32. Nik Mahmood bin Nik Hassan
 33. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 34. Roshayati bin Basir, Dr.
 35. Roslan bin Hamir, Dato'
 36. Rozana Zeti binti Basir
 37. Wung Heok Hoi, Dato'
 38. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)
 39. Mohamad Abu Bakar bin Marzuki, Datu (Resigned w.e.f. 01/07/2016)
 40. Suryani binti Abdul Hamid (Resigned w.e.f. 01/07/2016)
  (Alternate Director to Datu Mohamad Abu Bakar bin Marzuki)