The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2018 to 26 June 2019, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2019, are set out below: -


 1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu
 2. Abdul Razak Tready, Datu
 3. Abdul Khudus bin Mohd Naaim
 4. Ab Aziz bin Yunus
 5. Adnan bin Shamsuddin, Dato'
 6. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
 7. Ahmad Faizel bin Abdul Karim, Dato'
 8. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 9. Ali bin Khamis
 10. Alias bin Ali, Datuk (Retired w.e.f. 30 August 2018)
 11. Asmi binti Andi Yakin
 12. Azizan bin Mohd Noor
 13. Azmi bin Bujang
 14. Bazlan bin Osman, Datuk (Appointed w.e.f. 4 April 2019)
 15. Che Norudin bin Che Alli
 16. Chung Ming Chong @ Min Tjong
 17. Dzakwan bin Mansori
 18. Fadzil bin Azaha
 19. Ishak bin Mokhtar, Dato'
 20. Jasmin bt Hood
 21. Lee San Yee
 22. Mahbob bin Abdullah
 23. Mahmud bin Ibrahim
 24. Mazlan bin Daud
 25. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi
 26. Mohamad Jamil bin Zolkifly
 27. Mohd Rizal bin Mat Nor
 28. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 29. Moses Murray
 30. Muhammad Ramli
 31. Nazaruddin bin Mohd Hadri
 32. Nik Mahmood bin Nik Hassan
 33. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 34. Roshayati bin Basir, Dr.
 35. Roslan bin Hamir, Dato'
 36. Rosley bin Kusip (Appointed w.e.f. 14 March 2019)
 37. Rozana Zeti binti Basir
 38. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)