The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2019 to 24 July 2020, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2020, are set out below: -


 1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu
 2. Abdul Razak Tready, Datu
 3. Abdul Khudus bin Mohd Naaim
 4. Ab Aziz bin Yunus
 5. Adnan bin Shamsuddin, Dato'
 6. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
 7. Ahmad Faizel bin Abdul Karim, Dato' (Resigned on 6 July 2020)
 8. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 9. Ali bin Khamis
 10. Asmi binti Andi Yakin
 11. Azizan bin Mohd Noor
 12. Azmi bin Bujang
 13. Bazlan bin Osman, Datuk
 14. Che Norudin bin Che Alli
 15. Chung Ming Chong @ Min Tjong
 16. Dzakwan bin Mansori
 17. Fadzil bin Azaha
 18. Irman bin Abdul Shukor (Appointed on 29 November 2019)
 19. Ishak bin Mokhtar, Dato'
 20. Jasmin bt Hood
 21. Lee San Yee
 22. Mahbob bin Abdullah
 23. Mahmud bin Ibrahim
 24. Mazlan bin Daud
 25. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi
 26. Mohamad Jamil bin Zolkifly
 27. Mohd Rizal bin Mat Nor (Resigned on 9 June 2020)
 28. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 29. Moses Murray
 30. Muhammad Fadzlilah bin Abdul Ra’far (Appointed on 29 November 2019)
 31. Muhammad Ramli
 32. Nazaruddin bin Mohd Hadri
 33. Nik Mahmood bin Nik Hassan
 34. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 35. Roshayati bin Basir, Dr.
 36. Roslan bin Hamir, Dato'
 37. Rosley bin Kusip
 38. Rozana Zeti binti Basir
 39. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)