The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April 2017 to 30 May 2018, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2018, are set out below:-


 1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu
 2. Abdul Razak Tready, Datu
 3. Abdul Khudus bin Mohd Naaim
 4. Ab Aziz bin Yunus (Appointed w.e.f. 8 March 2018)
 5. Abu Talib bin Bachik, Dr. (Resigned w.e.f. 20 February 2018)
 6. Adnan bin Shamsuddin, Dato'
 7. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
 8. Ahmad Faizel bin Abdul Karim, Dato'
 9. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 10. Ahmad Zakri bin Abu Bakar (Resigned w.e.f 15 May 2018)
 11. Ali bin Khamis
 12. Alias bin Ali, Datuk
 13. Asmi binti Andi Yakin
 14. Azizan bin Mohd Noor
 15. Azmi bin Bujang
 16. Che Norudin bin Che Alli
 17. Chung Ming Chong @ Min Tjong
 18. Dzakwan bin Mansori
 19. Fadzil bin Azaha (Appointed w.e.f. 1 October 2017)
 20. Gerry Wong Swee Kee (Alternate Director to Dato' Wung Heok Hoi) (Resigned w.e.f. 5 October 2017)
 21. Ishak bin Mokhtar, Dato'
 22. Jasmin bt Hood
 23. Hedzir bin Aminudin (Resigned w.e.f. 20 February 2018)
 24. Hussin bin Abdul Jalil (Resigned w.e.f. 29/05/2017)
 25. Kamalanathan a/l Sabapathy (Resigned w.e.f. 31 March 2018)
 26. Lee Mo Leng (Resigned w.e.f. 1 November 2017)
 27. Lee San Yee
 28. Mahbob bin Abdullah
 29. Mahmud bin Ibrahim (Appointed w.e.f 30 October 2017)
 30. Mazlan bin Daud
 31. Mat Rasid bin Mat Jaais (Resigned w.e.f. 8 March 2018)
 32. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi
 33. Mohamad Jamil bin Zolkifly (Appointed w.e.f. 14 May 2018)
 34. Mohd Rizal bin Mat Nor
 35. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 36. Moses Murray
 37. Muhammad Radzi bin Haji Mansor, Tan Sri Dato' Ir (Deceased on 21 July 2017)
 38. Muhammad Ramli
 39. Nazaruddin bin Mohd Hadri
 40. Nik Mahmood bin Nik Hassan
 41. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 42. Roshayati bin Basir, Dr.
 43. Roslan bin Hamir, Dato'
 44. Rozana Zeti binti Basir
 45. Sy Choon Yen (Resigned w.e.f. 20 February 2018)
 46. Wung Heok Hoi, Dato' (Resigned w.e.f. 5 October 2017)
 47. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)